Ag ullachadh

Ìre mìosail

Iasadan àicheil

a ghiùlan thar-